ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| buddharupa = [[พระพุทธรูป]][[ปางประทานเอหิภิกขุ]] ณ [[หอราชกรมานุสรณ์]]
| queen = ไม่ปรากฎพระนาม (พระกนิษฐาใน[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]])
| children = - [[สมเด็จพระราเมศวร]]
| dynasty = [[ราชวงศ์อู่ทอง]]
| reign = พ.ศ. 1893-1912 ({{อายุปีและวัน|1893|00|00|1912|00|00}})
22

การแก้ไข