ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|title = ยังดี เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย <br> สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์
|succession = [[ยังดี เปอร์ตวน อากง|ยังดี เปอร์ตวน อากง]] ลำดับที่ 2
|image = ImgYang agung2di-Pertuan 2Agong II.gifjpg
|reign = 14 เมษายน พ.ศ. 2503 – 1 กันยายน พ.ศ. 2503
|coronation =
53

การแก้ไข