ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์]] และหม่อมอ่อนมีโอรสธิดารวม 11 พระองค์ ดังนี้
 
* [[หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์|หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์]] (18 มกราคม พ.ศ. 2441 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510)
* [[หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์]] (29 ตุลาคม พ.ศ. 2442 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521)
* [[หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์|หม่อมเจ้าหญิงสุรีย์ประภา รพีพัฒน์]] (16 เมษายน พ.ศ. 2444 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513)
* [[หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์]] (25 ธันวาคม พ.ศ. 2445 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2501)
* [[หม่อมเจ้าชวลิตโอภาศ รพีพัฒน์|หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสโอภาศ รพีพัฒน์]] (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2475)
* [[หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์]] (19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2475)
* [[หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์]] (30 ธันวาคม พ.ศ. 2449 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2528)
* [[หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์]] (2 มกราคม พ.ศ. 2452 - 16 กันยายน พ.ศ. 2523)
* [[หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์]] (5 กันยายน พ.ศ. 2455 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531)
* [[หม่อมเจ้าดวงทิพทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร|หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์]] (11 ตุลาคม พ.ศ. 2457 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2542)
*[[หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์|หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์]] (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
 
==อ้างอิง==
4,523

การแก้ไข