ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยามหาวงษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
# เจ้าพระยาน่านมหาวงษ์
 
พ.ศ. 2381 เจ้ามหาอุปราชามหาวงษ์ ท่านก็ได้ลงไปเข้าเฝ้า [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] กาลนั้น [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] จิงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร แต่งตั้ง เจ้ามหาอุปราชามหาวงษ์ ให้เป็น ''[[เจ้าพระยาน่านมหาวงษ์ เจ้านครเมืองน่าน]]''
 
==พระชายา และราชบุตร==
2,725

การแก้ไข