ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุดรธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== การคมนาคมขนส่งทางอากาศ ===
*[[ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี]]
 
== ชาวอุดรธานีที่มีชื่อเสียง ==
===นักแสดง===
*[[สุดารัตน์ บุตรพรม]] (ตุ๊กกี้ ชิงร้อย)
===นักการเมือง===
*[[วิเชียร ขาวขำ]]
*[[เทียบจุฑา ขาวขำ]]
*[[ขจิตร ชัยนิคม]]
*[[สมคิด ศรีสังคม]]
 
==อ้างอิง==