ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีบุญเรือง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับอำเภอโนนสัง [[อำเภอหนองนาคำ]] [[อำเภอสีชมพู]] ([[จังหวัดขอนแก่น]]) และ[[อำเภอภูกระดึง]] ([[จังหวัดเลย]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง [[อำเภอผาขาว]] และอำเภอเอราวัณ (จังหวัดเลย)
 
== ประวัติ ==
*วันที่ 16 กรกฎาคม 2508 แยกเป็น '''กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง''' อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 1 มีนาคม 2512 ตั้งเป็น'''อำเภอศรีบุญเรือง'''
*วันที่ 1 ธันวาคม 2536
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==