ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโนนสัง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*วันที่ 1 มกราคม 2491 แยกเป็น'''กิ่งอำเภอโนนสัง''' อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 9 กันยายน 2499 ตั้งเป็น'''อำเภอโนนสัง''' จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 1 ธันวาคม 2536 มีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==