ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:พระเจ้าทงมย็องซองแห่งโคกูรยอ"

PepeBonus ย้ายหน้า พูดคุย:พระเจ้าทงมย็องซ็องแห่งโคกูรยอ ไปยัง พูดคุย:พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ: "ซ็อง" ไม่ได้เป็นชื่อของกษัตริย์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(PepeBonus ย้ายหน้า พูดคุย:พระเจ้าทงมย็องซ็องแห่งโคกูรยอ ไปยัง พูดคุย:พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ: "ซ็อง" ไม่ได้เป็นชื่อของกษัตริย์)
1,354

การแก้ไข