ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า2_ชื่อ = โชคชัย แก้วป่อง
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = วิไลวรรณ ไกรโสดา
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = นิวัต น้อยผาง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
60,691

การแก้ไข