ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==ประวัติ==
หม่อมต่วนศรี วรวรรณ เป็นชาวบางกอกใหญ่ [[ธนบุรี]] เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ ตรงกับวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2417<ref>[http://www.watsamphan.com/datawat/my08_builder/05_buider_other.html ประวัติศาสตร์ควรบันทึกไว้ สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี องค์บูรณะปฏิสังขรณ์วัดสัมพันธวงศ์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556</ref> ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์ตาบ มนตรีกุล มารดาชื่อยิ้ม (สกุลเดิมศิริวันต์) สายราชสกุลมนตรีกุล ของหม่อมหลวงต่วนศรี เป็นสายที่มีความสามารถสูงในเชิงละครมาตั้งแต่[[สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีพิทักษมนตรี]] ผู้เป็นต้นราชสกุลนี้
 
หม่อมต่วนศรี วรวรรณ มีศักดิ์เป็นหลาน ของ [[หม่อมราชวงค์ สนอง มนตรีกุล ณ อยุธยา|หม่อมราชวงศ์สนอง มนตรีกุล]]
|3= 3. หม่อมยิ้ม มนตรีกุล ณ อยุธยา (สิริวันต์)
|4= 4. หม่อมเจ้าแบน มนตรีกุล
|8= 8. [[สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีพิทักษมนตรี]]
|16= 16. [[เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน]]
|17= 17. [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]]
ผู้ใช้นิรนาม