ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
## เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
# '''[[หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์]]'''
# '''หม่อมหลวงแส สนิทวงศ์''' เสกสมรสกับ หม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ กฤดากร พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์นเรศรวรฤทธิ์]]) มีโอรสธิดา ดังนี้
## หม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร
# '''ศาสตราจารย์ นายแพทย์[[หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์]]'''
ผู้ใช้นิรนาม