ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Infobox station|address=ถนนหลวงหมายเลข242(แก้ววรวุฒิ) บ้านมีชัย หมู่ที่ 2 ตำบลมีชัย [[อำเภอเมืองหนองคาย]] [[จังหวัดหนองคาย]] 43000|code=2209|image=ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย.jpg|image_caption=ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย ทางทิศตะวันตก ในปี พ.ศ. 2561|levels=ที่หยุดรถไฟ|line=[[ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ]]|name=ป้ายหยุดรถไฟตลาดหนองคาย|opened=1 มกราคม พ.ศ. 2501|closed=พ.ศ. 2551|owned=[[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]|passengers=ยกเลิกการเดินรถมายังสถานีนี้|platform=1|services=-|signal=ไม่มี|structure=ระดับดิน}}{{ป้ายสถานีรถไฟ|distance=623.58|name_en=Talat Nong Khai|name_th=ตลาดหนองคาย}}{{ปลายทางรถไฟ|prev_distance=2.48|prev_en=Nong Khai|prev_th=หนองคาย}}{{จบป้ายสถานีรถไฟ|สายตะวันออกเฉียงเหนือ}}
 
'''ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย หรือสถานีรถไฟหนองคาย(เก่า)''' อดีตเป็น[[ที่หยุดรถ|ที่หยุดรถไฟ]] และ[[สถานีรถไฟ]] ของ[[การรถไฟแห่งประเทศไทย]] ปัจจุบันไม่มีขบวนรถไฟมายังสถานนีนี้แล้ว ตั้งอยู่ในบริเวณย่านสถานีรถไฟหนองคาย(เดิม) ริมฝั่งแม่น้ำโขง ติดถนนหลวงหมายเลข 242 (ถนนแก้วรวุฒิ)
 
ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย อดีตเคยมีชื่อว่าสถานีรถไฟหนองคาย ซึ่งเป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดหนองคายในขณะนั้น และเป็นสถานีรถไฟปลายทางของขบวนรถไฟโดยสารภายในประเทศ[[ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ|เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน]] ในระหว่างปี พ.ศ. 2501 - 2551
745

การแก้ไข