ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
* '''ทิศตะวันตก''' จรดอ่าวไทย
 
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
=== การปกครองของลุงตู่ ===
ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก ๆ มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มี[[ทิวเขาจันทบุรี]]อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับ[[ทิวเขาบรรทัด]] ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ [[แม่น้ำระยอง]] [[แม่น้ำจันทบุรี]] [[แม่น้ำประแสร์]] [[แม่น้ำตราด]] [[แม่น้ำบางปะกง]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
 
ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก ๆ มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มี[[ทิวเขาจันทบุรี]]อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับ[[ทิวเขาบรรทัด]] ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ [[แม่น้ำระยอง]] [[แม่น้ำจันทบุรี]] [[แม่น้ำประแสร์]] [[แม่น้ำตราด]] [[แม่น้ำบางปะกง]]การปกครอง[[ไฟล์:Thailand East eco.png|200px|thumb|right|แผนที่ภาคตะวันออก กำหนดตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]]
 
การแบ่ง[[จังหวัด]]เป็นภูมิภาคด้วยระบบ 6 ภาค เป็นการแบ่งที่เป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ และประกาศใช้โดย[[ราชบัณฑิตยสภา]]<ref name="การแบ่งจังหวัด">[http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1378 การแบ่งภูมิภาคในประเทศไทย]</ref> โดยภาคตะวันออกของระบบ 6 ภาคนี้ ประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 7 จังหวัด ดังตารางข้างล่าง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแบ่งภูมิภาคตาม[[คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] กำหนดให้ภาคตะวันออกมีทั้งหมด 9 จังหวัด<ref name="การแบ่งจังหวัด" /> ประกอบด้วย 7 จังหวัดข้างต้น รวมกับ[[จังหวัดนครนายก]] และ[[จังหวัดสมุทรปราการ]]
 
{| class="wikitable sortable" width="70%"
|-
! width="5%" class="unsortable" | [[ตราประจำจังหวัดของไทย|ตราประจำ<br/>จังหวัด]]
! width="15%" | ชื่อจังหวัด<br/>อักษรไทย
! width="15%" | ชื่อจังหวัด<br/>อักษรโรมัน
! width="10%" | จำนวนประชากร<br/>(คน)
! width="10%" | พื้นที่<br/>(ตร.กม.)
! width="10%" | [[ความหนาแน่นประชากร|ความหนาแน่น]]<br/>(คน/ตร.กม.)
|-
| align="center"|[[ไฟล์:Seal Chanthaburi.png|40px]] || '''[[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]'''
| Chanthaburi
| align="right"|534,459
| align="right"|6,338.0
| align="right"|84.32
|-
| align="center"|[[ไฟล์:Seal Chachoengsao.png|40px]] || '''[[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]'''
| Chachoengsao
| align="right"|709,889
| align="right"|5,351.0
| align="right"|132.66
|-
| align="center"|[[ไฟล์:Seal Chonburi.png|40px]] || '''[[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]'''
| Chonburi
| align="right"|1,509,125
| align="right"|4,363.0
| align="right"|345.89
|-
| align="center"|[[ไฟล์:Seal Trat.png|40px]] || '''[[จังหวัดตราด|ตราด]]'''
| Trat
| align="right"|229,649
| align="right"|2,819.0
| align="right"|81.46
|-
| align="center"|[[ไฟล์:Seal Prachinburi.png|40px]] || '''[[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]]'''
| Prachinburi
| align="right"|487,544
| align="right"|4,762.4
| align="right"|102.37
|-
| align="center"|[[ไฟล์:Seal Rayong.png|40px]] || '''[[จังหวัดระยอง|ระยอง]]'''
| Rayong
| align="right"|711,236
| align="right"|3,552.0
| align="right"|200.23
|-
| align="center"|[[ไฟล์:Seal Sakaeo.png|40px]] || '''[[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]'''
| Sakaeo
| align="right"|561,938
| align="right"|7,195.4
| align="right"|78.09
|}
 
== สถิติประชากร ==
{| class="wikitable" border="1" style="font-size:98%;"
! อันดับ !! จังหวัด !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2558)<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm] 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.</ref> !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2557)<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat57.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat57.html] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref> !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2556)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref> !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2555) </small><ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref> !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2554) </small> <ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref> !! จำนวน (คน) <br><small> (31 ธันวาคม 2553) </small>''' <ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://203.113.86.149/stat/pk/pk53/pk_53.pdf] 2553. สืบค้น 22 มีนาคม 2554.</ref>'''
|-
| 1 || [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]] || align=right | 1,455,039 || align=right | 1,421,425 || align=right | 1,390,354 || align=right | 1,364,002 || align=right | 1,338,656 || align=right |1,316,293
|-
| 2 || [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]] || align=right | 700,902 || align=right | 695,478 || align=right | 690,226 || align=right | 685,721 || align=right | 679,370 || align=right |673,933
|-
| 3 || [[จังหวัดระยอง|ระยอง]] || align=right | 688,999 || align=right | 674,393 || align=right | 661,220 || align=right | 649,275 || align=right | 637,736|| align=right |626,402
|-
| 4 || [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]] || align=right | 556,922 || align=right | 552,187 || align=right | 550,937 || align=right | 548,342 || align=right | 545,596||align=right | 544,100
|-
| 5 || [[จังหวัดจันทบุรี| จันทบุรี]] || align=right | 531,037 || align=right | 527,350 || align=right | 524,260 || align=right | 521,812|| align=right | 516,855|| align=right |514,616
|-
| 6 || [[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]] || align=right | 482,195 || align=right | 479,314 || align=right | 476,167 || align=right |473,770 || align=right |469,652 ||align=right | 466,572
|-
| 7 || [[จังหวัดตราด|ตราด]] || align=right | 229,435 || align=right | 224,730 || align=right | 224,010 || align=right | 222,855 || align=right | 222,013|| align=right |220,921
|-
|align=center style="background:#cccccc;"| — ||style="background:#cccccc;"| รวม || align=right style="background:#cccccc;" | 4,644,529 || align=right style="background:#cccccc;" | 4,574,877 || align=right style="background:#cccccc;" | 4,517,174 || align=right style="background:#cccccc;" | 4,465,777 || align=right style="background:#cccccc;" | 4,409,878 || align=right style="background:#cccccc;" |4,362,837
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
53,738

การแก้ไข