ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

<center>
<gallery>
ไฟล์:Nakhon Ratchasima PAO logo.png|อบจ.นครราชสีมา
ไฟล์:Seal of Nakhon Ratchasima.png|ทน.นครราชสีมา
ไฟล์:Pak Chong Logo.png|ทม.ปากช่อง
ไฟล์:Sikhiu city.gif|ทม.สีคิ้ว
ไฟล์:บัวใหญ่.png|ทม.บัวใหญ่
ไฟล์:Seal Mueng Pak City.png|ทม.เมืองปัก
</gallery>
</center>
<center>
<gallery>
ไฟล์:Rslogo.png| <small> [[โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย]] </small>
 
ไฟล์:RslogoSRNlogo.png|thumb| <small> [[โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสุรนารีวิทยา]] </small>
ไฟล์:SRNlogoตรามงกุฏบุญวัฒนา.png|thumb| <small> [[โรงเรียนสุรนารีวิทยาบุญวัฒนา]] </small>
ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนานางสาวบุญเหลือ.png|thumbjpg| <small> [[โรงเรียนบุญวัฒนาเหลือวิทยานุสรณ์]] </small>
ไฟล์:ตรานางสาวบุญเหลือ.jpg|thumb| <small> [[โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์]] </small>
</gallery>
</center>
<center>
<gallery>
ไฟล์:Sut.gif|thumb| <small> [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] </small>
ไฟล์:RMUTI KORAT.png|thumb| <small> [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน]] ศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ </small>
ไฟล์:Nrru logo png.png|thumb| <small> [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]] </small>
ไฟล์:มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.png|thumb| <small> [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา </small>
ไฟล์:Logo-gs.png|thumb| <small> [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] </small>
ไฟล์:มจร.png|thumb| <small> [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] วิทยาเขตนครราชสีมา </small>
ไฟล์:NIDA logo.png|thumb| <small> [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] </small>
ไฟล์:ตราสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.jpg|thumb| <small> [[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]] </small>
</gallery>
</center>
<center>
<gallery>
 
ไฟล์:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.png|[[มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]]
ไฟล์:วิทยาลัยนครราชสีมา.png|[[วิทยาลัยนครราชสีมา]]
ไฟล์:lifeLife-logo.jpg|[[สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน]]
ไฟล์:วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์.jpg|[[วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์]]
ไฟล์:PCBC logo.jpg|[[วิทยาลัยพิชญบัณฑิต]] นครราชสีมา
ไฟล์:IBC_logoIBC logo.jpg|[[วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ]] วิทยาเขตนครราชสีมา
ไฟล์:Logo_PIMLogo PIM.png|[[หน่วยการเรียนทางไกล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์|สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดนครราชสีมา]]
</gallery>
</center>
=== ทางอากาศ ===
[[ไฟล์:ท่าอากาศยานนครราชสีมา.jpg|thumb|right|ท่าอากาศยานนครราชสีมา]]
-วันที่ 2 กันยายน 2554 ที่[[ท่าอากาศยานนครราชสีมา]] อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา บริษัท Thai Regional Aviation จำกัด ได้ทำการเปิดเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ-โคราช-สุวรรณภูมิ บริษัทเลือกใช้เครื่องบินรุ่น Piper Navajo Chieftain ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมสูง และ มีความปลอดภัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที (ปัจจุบันหยุดให้บริการในสายนี้แล้ว)
 
-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สายการบิน กานต์แอร์ ได้ทำการเปิดเที่ยวบิน จาก [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่]] - [[ท่าอากาศยานนครราชสีมา]] โดยทำการบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ( จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,เสาร์ ) โดยใช้เครื่องบินรุ่น [[ATR-72]] (ปัจจุบันหยุดให้บริการในสายนี้แล้ว)
73

การแก้ไข