ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รีไรต์}}
{{กล่องข้อมูล ขุนนาง ผู้นำประเทศ
| name = เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ <br>(พุ่ม ศรีไชยยันต์)
| image = เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์.jpg|thumb
| order = [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย|สมุหพระกลาโหม]]
| caption =
| term_start = พ.ศ. 2431
| titles =
| term_end = พ.ศ. 2437
| monarch = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]​
| predecessor = [[เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)]]
| successor = [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]]
| order2 = [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย|เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ]]
| term_start2 = ?
| term_end2 = ? ​
| predecessor2 = [[เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)]]
| successor2 = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์]]
| birth_date = พ.ศ. 2363
| birth_place =
| death_date = 9 กันยายน พ.ศ. 2444 (81 ปี)
| death_place =
| father = หลวงจีนประชา (ทองอยู่ ศรีไชยยันต์) ​
| father =
| mother =
| wife spouse =
| husbandchildren =
| childrenalma_mater =
| Profession =
| religion = [[พุทธ]]
| work =
| wikilinks =
6,430

การแก้ไข