ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|}|455x430px]]
 
นี่คือ '''รายการประเทศทั้งหมดเรียงตาม[[ดัชนีการพัฒนามนุษย์]]''' ตามที่รวมอยู่ในรายงานการพัฒนามนุษย์ของ[[สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ]] รายงานฉบับล่าสุดออกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2561 <ref name="UNDP2019">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_english.pdf |title= Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators"|publisher=[[Human Development Report|HDRO (Human Development Report Office)]] [[United Nations Development Programme]]|pages=22–25 |accessdate=9 Decemberธันวาคม 20192562}}</ref>
 
[[ดัชนีการพัฒนามนุษย์]] (HDI) เป็นการวัด[[ความคาดหมายการคงชีพ]] การรู้หนังสือ การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตสำหรับประเทศทั่วโลกเชิงเปรียบเทียบ โดยเป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับวัดความอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิภาพเด็ก นอกจากนี้ ดัชนียังใช้แยกแยะว่าประเทศนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา และยังใช้วัดผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจต่อคุณภาพชีวิต มาห์บับ อุลฮัก นักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถาน และอมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย พัฒนาดัชนีดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ. 2533
658

การแก้ไข