ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักแต่งเพลง"

(แก้ไขนิยามให้ถูกต้อง เนื่องจากนิยามเดิม ไม่สามารถใช้ครอบคลุมกับการแต่งเพลงได้ทุกแนว และได้ทำการลบข้อความเกี่ยวกับการแต่งทำนองและคำร้องออกเนื่องจากไม่ถูกต้องตามหลักการแต่งเพลงและควรแยกเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง)
* [[ประเดิม ดำรงเจริญ]]
*[[สร่างศัลย์ เรืองศรี]]
* [[อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา]](เวสป้า)
* [[ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน]]
* [[แอม เสาวลักษณ์]]
104

การแก้ไข