ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์"

!scope="col" colspan="2"| HDI
|-
! scope="col" style="width:75px;"| <small>ข้อมูล ณ ปี 25602561</small>
|-
! scope="row" colspan="4" style="color:#090;"| การพัฒนาสูงมาก
|-
| 1 ||style="text-align:left"| {{flag|ออสเตรเลีย}} || 0.939938
|-
| 2 ||style="text-align:left"| {{flag|นิวซีแลนด์}} || 0.917921
|-
| 63 ||style="text-align:left"| {{flag|ซามัวปาเลา}} || 0.713814
|-
! scope="row" colspan="4" style="color:#0c0;"| การพัฒนาสูง
|-
| 34 ||style="text-align:left"| {{flag|ปาเลาฟิจิ}} || 0.798724
|-
| 45 ||style="text-align:left"| {{flag|ฟิจิตองงา}} || 0.741717
|-
| 56 ||style="text-align:left"| {{flag|ตองงาซามัว}} || 0.726707
|-
! scope="row" colspan="4" style="color:#fc0;"| การพัฒนาปานกลาง
| 6 ||style="text-align:left"| {{flag|ซามัว}} || 0.713
|-
| 7 ||style="text-align:left"| {{flag|หมู่เกาะมาร์แชลล์}} || 0.708698
|-
| 128 ||style="text-align:left"| {{flag|ปาปัวนิวกินีคิริบาส}} || 0.544623
! scope="row" colspan="4" style="color:#fc0;"| การพัฒนาปานกลาง
|-
| 89 ||style="text-align:left"| {{flag|ไมโครนีเซีย}} || 0.627614
|-
| 910 ||style="text-align:left"| {{flag|คิริบาสวานูอาตู}} || 0.612597
|-
| 1011 ||style="text-align:left"| {{flag|วานูอาตูหมู่เกาะโซโลมอน}} || 0.603557
|-
! scope="row" colspan="4" style="color:#900;"| การพัฒนาต่ำ
|-
| 1112 ||style="text-align:left"| {{flag|หมู่เกาะโซโลมอนปาปัวนิวกินี}} || 0.546543
|-
| 12 ||style="text-align:left"| {{flag|ปาปัวนิวกินี}} || 0.544
|}
{{col-end}}
658

การแก้ไข