ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[ไกร ครรชิต]] || เจ้าเมืองทราวดี ||
|-
| [[ไกรลาศ เกรียงไกร]] || ขุนหาญเรืองฤทธิ์ ข้าหลวงคนสนิทของอุปราชจัน || ตัวละครสมมุติ
|-
| [[เขมสรณ์ หนูขาว]] || บัวเผื่อน ||
| [[สีเทา (นักแสดง)|จรัล เพ็ชรเจริญ]] || พรานเหม็น || ตัวละครสมมุติ
|-
| [[จรัสพงษ์ สุรัสวดี]] || ขุนพินิจ พระอาจารย์ของพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระสุริโยทัย || ตัวละครสมมุติ
|-
| [[จอนนี่ แอนโฟเน่]] || [[ขุนวรวงศาธิราช|พันบุตรศรีเทพ (ขุนวรวงศาธิราช)]] || พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เฝ้าหอพระข้างหน้าชู้รักของ [[ท้าวศรีสุดาจันทร์]]
| [[สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์]] || ออกญามหาเสนา สมุหกลาโหม ||
|-
| [[สามารถ พยัคฆ์อรุณ|สามารถ ทิพย์ท่าไม้ (สามารถ พยัคฆ์อรุณ)]] || ไอ้ไป๋ หมื่นแกล้วใจกล้า||
|-
| [[เขาทราย แกแล็คซี่|สุระ แสนคำ (เขาทราย แกแล็คซี่)]] || ไอ้เป๋ หมื่นกล้าใจแกล้ว||
|-
| [[สินจัย เปล่งพานิช]] || [[พระมเหสีจิตรวดี]] ในสมเด็จพระไชยราชาธิราช ||
| [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] || พระอาทิตยวงศ์ ([[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4|สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร]]) ||
|-
| [[สุรชัย จันทิมาธร]] || เฒ่านก นันทสู ||
|-
| [[ใหม่ เจริญปุระ]] || [[แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์]] ||
ผู้ใช้นิรนาม