ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 130 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|นามิเบีย}} || 0.645 || {{increase}} 0.002
|-
| 131 || {{decreasesteady}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|ติมอร์-เลสเต}} || 0.626 || {{increase}} 0.002
|-
| 132 || {{decreaseincrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|ฮอนดูรัส}} || 0.623 || {{increase}} 0.002
|-
| 132 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|คิริบาส}} || 0.623 || {{steady}}
|-
| 134 || {{increasesteady}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|ภูฏาน}} || 0.617 || {{increase}} 0.002
|-
| 135 || {{increase}} (21) ||style="text-align:left"| {{flag|บังกลาเทศ}} || 0.614 || {{increase}} 0.005
|-
| 135 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|ไมโครนีเซีย}} || 0.614 || {{increase}} 0.002
| 137 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|เซาตูเมและปรินซิปี}} || 0.609 || {{increase}} 0.006
|-
| 138 || {{decrease}} (42) ||style="text-align:left"| {{flag|สาธารณรัฐคองโก}} || 0.608 || {{decrease}} 0.001
|-
| 138 || {{decreasesteady}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|เอสวาทินีเอสวาตีนี}} || 0.608 || {{increase}} 0.005
|-
| 138140 || {{decreasesteady}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|วานูอาตูลาว}} || 0.603604 || {{increase}} 0.003002
|-
| 139140 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|ลาววานูอาตู}} || 0.601603 || {{increase}} 0.003
|-
| 140 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|กานา}} || 0.592 || {{increase}} 0.004
658

การแก้ไข