ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

| '''ลำดับ''' || '''รูป''' || '''รายนาม''' || width=15%|'''เริ่มวาระ''' || colspan="2" width=15%|'''สิ้นสุดวาระ'''
{{Autotable5 |headers=yes | numfmt=style="background-color:#E9E9E9"
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี | นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2516]] | [[พ.ศ. 2519]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายไพรัตน์ สุวรรณแสง | นายไพรัตน์ สุวรรณแสง]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2519]] | [[ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายครรชิต ตรานุชรัตน์ | นายครรชิต ตรานุชรัตน์]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2519]] | [[พ.ศ. 2532]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายล้วน วรนุช|นายล้วน วรนุช]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2532]] | [[พ.ศ. 2535]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ | นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2535]] | [[พ.ศ. 2543]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง | นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2543]] | [[พ.ศ. 2547]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย | นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2547]] | [[พ.ศ. 2549]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ | นายมโน ศรีวัฒนพงศ์]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2549]] | [[พ.ศ. 2555]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายสมัคร ไวยขุนทดง|นายสมัคร ไวยขุนทด]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2556]] | [[พ.ศ. 2557]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายลัดทา ชนะภัย | นายลัดทา ชนะภัย]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2557]] | [[กันยายน]] [[พ.ศ. 2557]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายอนันต์ เพียรเกาะ| นายอนันต์ เพียรเกาะ]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2557]] | [[ปัจจุบันพ.ศ. 2559]] |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png|50px]] | '''[[นายวิลาศ ดวงเงินะ| นายวิลาศ ดวงเงิน]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2559]] | [[ปัจจุบัน]] |
 
}}
|}
79

การแก้ไข