ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
== ประชากร ==
=== การสาธารณสุข ===
* [[โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย|โรงพยาบาล]]ขนาด 120 เตียง 1 แห่ง (กำลังปรับขยาย อีก 114 เตียง ตึก 5 ชั้น กำลังก่อสร้าง )ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทัวไป
* สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
* สถานีอนามัย 21 แห่ง
ผู้ใช้นิรนาม