ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติรามคำแหง"

(เพิ่มข้อมูล พื้นที่และการเดินทาง)
 
==ลักษณะภูมิอากาศ==
บริเวณอุทยานแห่งชาติรามคำแหง จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแห้งแล้งในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.6 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็นฤดูได้ดังนี้
บริเวณอุทยานแห่งชาติรามคำแหง จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแห้งแล้งในเขตร้อน ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนประมาณ 31 องศาเซลเซียส แต่อากาศเย็นในตอนกลางคืน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณฝนมากในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,323 มิลลิเมตรต่อปี และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็นสบาย โดยเฉพาะบนยอดเขาหลวงอุณหภูมิจะหนาวเย็นในเวลากลางคืน ช่วงที่อากาศเย็นสบายที่สุดระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.6 องศาเซลเซียส
*ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนประมาณ 31 องศาเซลเซียส แต่อากาศเย็นในตอนกลางคืน
*ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม มีปริมาณฝนมากในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,323 มิลลิเมตรต่อปี
*ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็นสบาย โดยเฉพาะบนยอดเขาหลวงอุณหภูมิจะหนาวเย็นในเวลากลางคืน ช่วงที่อากาศเย็นสบายที่สุดระหว่างเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม
 
==ทรัพยากรป่าไม้==
2,541

การแก้ไข