ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคารพาณิชย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== บริการของธนาคารพาณิชย์ ==
* การรับฝากเงินประเภทต่างๆจากประชาชน และจ่ายให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของเงินตามพันธะผูกพัน
** สมุดเงินฝากออมทรัพย์ มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเก็บออม
** สมุดเงินฝากแบบประจำ มีกำหนดแน่นอนให้เจ้าของเงินทวงถาม ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาและตามที่ธนาคารแต่ละที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งระยะเวลาการฝากเป็น 3, 6, และ 12 เดือน
** สมุดเงินฝากกระแสรายวัน มีการจ่ายเงินแก่เจ้าของเงินทวงถามได้ทุกเมื่อ ผู้ฝากจะได้สมุดเช็ค แต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝาก
** สุมุดเงินฝากเผื่อเรียก การจ่ายเงินแก่เจ้าของเงินเมื่อไรก็ตามที่ทวงถาม
** สมุดเงินฝากประเภทอื่น ๆ เป็นเงินฝากที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของธนาคาร หรือกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมด้านการตลาดของธนาคาร
* บริการเงินกู้
** การเบิกเงินเกินบัญชี
** การใช้เงินกู้ระยะสั้น - ระยะยาว ต้องตกลงกับธนาคารโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการชำระเงิน อาจทำได้โดยการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ
** การรับซื้อลดตั๋ว เมื่อผู้ส่งตั๋วมีความประสงค์จะใช้เงินก่อนตั๋วนั้นถึงกำหนดเวลา
** การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
** การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดต่างประเทศ
** การเปิด[[เลตเตอร์ออฟเครดิต]] (Letter of Credit) การส่งสินค้า L/C จะช่วยให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ที่นิยมใช้กันแพร่หลายมี 2 ชนิดคือ
*** เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนได้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ได้ทุกเวลา แต่ต้องก่อนที่จะมีการรับซื้อเอกสารนั้น
*** เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ ธนาคารผู้เปิด L/C มีพันธะผูกพันแน่นอน ตาม L/C ที่เปิดจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ได้นอกจากจะได้รับการยินยอม
* บริการใช้บัตรเดบิตอื่น
** การใช้บริการ[[บัตรเครดิต]]
** การใช้บริการเงินด่วนทางเครื่อง[[เอทีเอ็ม]]
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ หมายของสถาบันทางธุรกิจ](ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 4
* http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/administer-natural.htm {{ลิงก์เสีย}}
* [http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/lamom_m/bussiness.htm ความหมายของสถาบันทางธุรกิจ] {{th}}
 
{{จบอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ธนาคาร]]
{{โครง}}
17,933

การแก้ไข