ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกสริยาสถูป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยใช้ AWB using AWB)
{{สถานที่สำคัญในพุทธภูมิ}}
'''มหาสถูปแห่งเกสเรีย''' หรือที่ในปัจจุบันเรียกว่า '''เกสริยา''', '''เกสเรียสถูป''' ({{lang-enhi|Kesariaकेसरिया स्तूप}},) เป็น[[อักษรเทวนาครีสถูป]]: केसरिया) เป็นสถานที่ตั้งของมหาสถูปพบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดใน[[ประเทศอินเดีย]] สถานที่ที่ประดิษฐานบาตรของ[[พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โคตมพุทธเจ้า]]ที่ทรงประทานแก่ชาว[[วัชชี]] เมื่อครั้ง[[พุทธกาล]]เกสเรียอยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวัชชีและมัลละต่อกัน ([[รัฐพิหาร]]ในปัจจุบัน) แต่ไม่ใช่สถานที่แสดงกาลามสูตร ดังที่เข้าใจกัน เพราะสถานที่แสดงกาลามสูตรนั้น อยู่ในแคว้นโกศล แต่สถูปเกสเรีย อยู่ในแคว้นวัชชีต่อกันกับพรมแดนแคว้นมัลละ
 
== มหาสถูปแห่งเกสเรีย ==
เดิมมหาสถูปแห่งเกสเรียริยาสถูปไม่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นจุดสำหรับจาริกแสวงบุญของชาวพุทธ แต่หลังจากกองโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณที่มีความเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,400 ฟุต สูงถึง 51 ฟุต (เดิมอาจสูงถึง 70 ฟุต) ซึ่งทำให้มหาสถูปโบราณที่ค้นพบใหม่นี้กลายเป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึ่งทำให้มีผู้สันนิษฐานว่ามหาสถูปแห่งเกสริยาสถูปนี้เป็นต้นแบบของมหาสถูปทั้งสอง<ref>พบมหาสถูปของพุทธ..ที่ใหญ่ที่สุดในโลก..ที่รัฐพิหารอินเดีย. พระมหาดร.คมสรณ์ คุตตธมฺโม เว็บบล็อก oknation. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.oknation.net/blog/mylifeandwork/2008/04/01/entry-2]. เรียกข้อมูลเมื่อ 4-6-52</ref>
 
โดยมหาเกสริยาสถูปแห่งเกสเรียเป็นสถูปเดียวกับที่ปรากฏในบันทึกของ[[พระถังซำจั๋ง]] ที่เคยจาริกแสวงบุญมายังสถานที่แห่งนี้ ท่านได้กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาสถูปที่ประดิษฐาน[[บาตร]]ของพระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่ชาววัชชีเมือง[[เมืองไวสาลีเวสาลี]]ที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมือง[[กุสินารา]]เพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน<ref>kesaria stupa. Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd.. [on-line]. from [http://www.buddhisttrain.com/kesaria_stupa.php]</ref>
เดิมมหาสถูปแห่งเกสเรียไม่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นจุดสำหรับจาริกแสวงบุญของชาวพุทธ แต่หลังจากกองโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณที่มีความเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,400 ฟุต สูงถึง 51 ฟุต (เดิมอาจสูงถึง 70 ฟุต) ซึ่งทำให้มหาสถูปโบราณที่ค้นพบใหม่นี้กลายเป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึ่งทำให้มีผู้สันนิษฐานว่ามหาสถูปแห่งเกสริยานี้เป็นต้นแบบของมหาสถูปทั้งสอง<ref>พบมหาสถูปของพุทธ..ที่ใหญ่ที่สุดในโลก..ที่รัฐพิหารอินเดีย. พระมหาดร.คมสรณ์ คุตตธมฺโม เว็บบล็อก oknation. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.oknation.net/blog/mylifeandwork/2008/04/01/entry-2]. เรียกข้อมูลเมื่อ 4-6-52</ref>
 
โดยมหาสถูปแห่งเกสเรียเป็นสถูปเดียวกับที่ปรากฏในบันทึกของ[[พระถังซำจั๋ง]] ที่เคยจาริกแสวงบุญมายังสถานที่แห่งนี้ ท่านได้กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาสถูปที่ประดิษฐาน[[บาตร]]ของพระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่ชาววัชชี[[เมืองไวสาลี]]ที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมือง[[กุสินารา]]เพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน<ref>kesaria stupa. Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd.. [on-line]. from [http://www.buddhisttrain.com/kesaria_stupa.php]</ref>
 
เกสริยาในปัจจุบันอยู่ห่างจากกุสินาราประมาณ 120 กิโลเมตร ในเขตรัฐพิหาร ระหว่างทางจากเมืองไวสาลีไปยังเมืองกุสินารา
 
[[ไฟล์:kesariya.jpg|thumb|500px|พระมหาสถูปแห่งเกสเรียริยาสถูป]]
 
== อ้างอิง ==
* [http://nalanda-onthemove.blogspot.com/2011/04/heritage-sites.html The Nandangarh Stupa and The Asoka Pillar Site of Lauriya Nandangarh] – [https://maps.google.com/maps?ll=26.986412,84.394312&spn=0.042373,0.054502&t=h&z=14&lci=com.panoramio.all The Nandangarh Stupa-maps.google] - [https://maps.google.com/maps?ll=26.998458,84.408517&spn=0.005296,0.006813&t=h&z=17&lci=com.panoramio.all The Asoka Pillar-maps.google]
 
{{เรียงลำดับ|กเกสริยากสริยา}}
 
[[หมวดหมู่:เมืองสำคัญทางศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:เมืองในประเทศอินเดีย]]