ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ภาพ = [[ไฟล์:Argiculture KKU Thai Emblem.png|150px]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]]<ref>สำนักงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ ได้เปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุ่นแรกขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 107 คน แยกเป็นนักศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ 49 คน และวิศวกรรมศาสตร์ 58 คน ดังนั้นผู้เขียนจึงขอยึดตามวันที่ดังกล่าว ดูเพิ่มที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 6</ref>
| คณบดี = '''รศ.ดร.มนต์ชัยดรุณี ดวงจินดาโชติษฐยางกูร''' <br> (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)
| สีประจำคณะ = {{color box|forestgreen}} [[สีเขียว]]
| สัญลักษณ์คณะ = [[ควาย]] และ[[คันไถ]]
ผู้ใช้นิรนาม