ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันทั่วถึง"

[[ไฟล์:Surjection.svg|thumb|188x188px|ฟังก์ชันทั่วถึง]]
ในคณิตศาสตร์ ฟังก์ชัน ''f'' จากเซต ''X'' ไปหาเซต ''Y'' เป็น'''ฟังก์ชันทั่วถึง''' ({{Lang-en|surjective function, surjection}}) เมื่อ[[เรนจ์]]กับ[[โคโดเมน]]ของ f เป็นเซตเดียวกัน นั่นคือ ''f'' มีสมบัติว่าสำหรับทุกสมาชิก ''y'' ใน ''Y'' มี ''x'' ใน ''X'' ที่ ''f''(''x'') ''= y'' ซึ่งสำหรับ ''y'' แต่ละตัวอาจมี ''x'' หลายตัวก็ได้ (แต่ถ้ามี ''x'' เพียงตัวเดียวสำหรับ ''y'' ทุกตัว ''f'' จะเป็น[[ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง]])ดอเอ้ยนะคนเขลาเบาปัญญา
 
นิยามของฟังก์ชันทั่วถึงอาจเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า
ผู้ใช้นิรนาม