ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชอาสน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
===พระที่นั่งพุดตานถม===
พระราชอาสน์ราชบัลลังก์ พระที่นั่งพุดตานถม เป็นพระราชอาสน์ที่ประดิษฐานอยู่ใน[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เป็นศิลปกรรม[[เครื่องถม]]ชิ้นเอกของประเทศไทย สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายโดยเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ประดิษฐานอยู่บนพระแท่นมาลาฐาน[[หินอ่อน]] กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น เป็นที่ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์ ในโอกาสสำคัญ บ้างก็เสด็จประทับบนพระที่นั่งพุดตานถม บ้างก็เสด็จออกทรงยืนหน้าพระที่นั่งพุดตานถม เพื่อเสด็จออกให้[[คณะทูตานุทูต]]ต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวาย[[พระราชสาส์น]][[ตราตั้ง]] เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล หรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสพิเศษต่างๆต่าง ๆ
 
===พระแท่นราชบัลลังก์กง===
2,612

การแก้ไข