ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองขอนแก่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''อำเภอเมืองขอนแก่น''' เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครอง การคมนาคม การศึกษา การแพทย์ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของ[[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการจังหวัด และเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในจังหวัด
 
== ภูมิศาสตร์ ==
 
=== เครื่องบิน ===
[[ท่าอากาศยานขอนแก่น]]มีสายการบินที่ให้บริการจาก[[ท่าอากาศยานดอนเมือง]] ได้แก่ [[นกแอร์]], [[ไทยแอร์เอเชีย]] ไทยไลออนแอร์ และ[[การบินไทยสมายล์|ไทยสมายล์]] และมีสายการบินที่ให้บริการจาก[[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]] ได้แก่ ไทยสมายล์ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการบินระหว่างภูมิภาค ได้แก่ ขอนแก่น–เชียงใหม่ (ไทยแอร์เอเชีย,) กานต์ขอนแก่น–อู่ตะเภา (ไทยแอร์เอเชีย) ขอนแก่น–ภูเก็ต (ไทยแอร์เอเชีย) และขอนแก่น–หาดใหญ่ (ไทยแอร์เอเชีย)
 
== สถานที่สำคัญ ==
73

การแก้ไข