ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Updateข้อมูลภารกิจและหน้าที่ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2558)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| งบประมาณ = 25,121.8983 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
| หัวหน้า1_ชื่อ = ชยพล ธิติศักดิ์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/271/T_0020.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ] </ref>
| หัวหน้า2_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
ผู้ใช้นิรนาม