ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานราชภักดิ์"

## [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี|สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
## [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
## [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว '''พระสยามเทวมหามกุฏวิทวมหามกุฎวิทยมหาราช''']]
## [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช]]
# ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สำหรับกระทำพิธีสำคัญของกองทัพ และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ
116

การแก้ไข