ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานราชภักดิ์"

เพิ่มขึ้น 75 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
อุทยานราชภักดิ์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
# พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ ประกอบด้วย
## [[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]]
## [[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]
## [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]
## [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี|สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
## [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
## [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
116

การแก้ไข