ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล"

ในปี พ.ศ. 2497 ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ แห่ง [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/079/2664.PDF</ref>
 
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลดำรงตำแหน่ง[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม]]ตั้งแต่วันที่ [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2500]] ถึง [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]] และดำรงตำแหน่ง[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]ตั้งแต่[[พ.ศ. 2500]] ถึง [[พ.ศ. 2512]] เป็นเวลายาวนานถึง 12 ปีเศษ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/119/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย)]</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/034/1.PDF</ref>
55,962

การแก้ไข