ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วาสนา นาน่วม"

ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:88A2:BEA:288C:ECAF:C4EC:7D6B (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย ร้อยตรี โชคดี
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:88A2:BEA:288C:ECAF:C4EC:7D6B (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย ร้อยตรี โชคดี)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
วาสนา เกิดเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2512 ที่[[อำเภอปากเกร็ด]] [[จังหวัดนนทบุรี]] เป็นบุตรสาวคนที่ 9 จากจำนวนพี่น้องทั้งสิ้น 10 คน ของประพันธ์ และพิไลสรรพ์ นาน่วม ในวัยเด็ก ชอบเล่นซุกซนกับพี่ ๆ หรือเพื่อนๆ ที่เป็น[[ผู้ชาย]] มากกว่าจะเล่นกับ[[ผู้หญิง]]ด้วยกัน จนถูกให้ฉายาว่า ''หญิงเหล็ก''{{อ้างอิง}}
 
เนื่องจากบิดาเป็น[[ข้าราชการ]]ตำแหน่ง[[สมุห์บัญชี]]ประจำ[[อำเภอ]]ต่างๆ จึงทำให้ช่วงประถมศึกษา ต้องย้าย[[โรงเรียน]]หลายครั้ง จากนั้นจึงมาจบการศึกษาระดับ[[มัธยมศึกษา|มัธยม]]ต้นจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี]] มัธยมปลายสายศิลป์-ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร[[คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วารสารศาสตรบัณฑิต]] (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์; เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]และปริญญาโท รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543 เคยโดนน้องป้อมชกพุง หยิกพุงด้วย
 
== งานสื่อมวลชน ==