ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 แห่งนอร์เวย์"

|ตำแหน่ง = [[รายพระนามพระมหากษัตริย์นอร์เวย์|พระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระราชาธิบดีพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน|สมเด็จพระราชาธิบดีพระเจ้าออสการ์ที่ 2]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์|สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5]]
ผู้ใช้นิรนาม