ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยข่าวกรองลับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox Government agency
|agency_name = ราชการข่าวกรองลับ
|type =พ.ต.อประดู่ คำหงษา
|nativename = สังกัดตำรวจต่อต้านการร้ายสากล
|nativename =
|nativename_a = และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
|nativename_a =
|nativename_r = ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
|seal = บช.ปส
|seal_width = ป.ป.ส
|seal_caption = ประเทศไทย
|logo = Secret Intelligence Service logo.png
|logo_width =
ผู้ใช้นิรนาม