ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองจิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== รายนามเจ้าเมืองหนองจิก ==
# พระยาหนองจิก (ตวันหนิ) Tuan Nik
# พระยาหนองจิก (ตวันกะจิ) Tuan Kecik
# นายเม่นเมืองจะนะ รักษาราชการแทน
# พระยาหนองจิก (เกลียง)
478

การแก้ไข