ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย"

!% ชนะ
|-
| {{colorbox|crimson}} พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย (เอียน)
| เชฟกระทะเหล็ก อาหารตะวันตก แนวอินโนเวทีฟ (Iron Chef Innovative Western)
| align = "center"| 49
| align = "center"| 85.0%
|-
| {{colorbox|darkorange}} ธนรักษ์ ชูโต (ป้อม)
| เชฟกระทะเหล็ก อาหารจีนร่วมสมัย (Iron Chef Contemporary Chinese)
| align="center" | 51
| align="center" | 87.5%
|-
| {{colorbox|#FFC813}} พฤกษ์ สัมพันธวรบุตร (พฤกษ์)
| เชฟกระทะเหล็ก
| align="center" | 0
| align="center" | 72.7%
|-
| {{colorbox|#0D2CA0}} ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ (อ๊อฟ)
| เชฟกระทะเหล็ก
| align="center" | 1
| align="center" | 100.0%
|-
| {{colorbox|#5B0F95}} ประสพโชค ตระกูลแพทย์ (อาร์ท)
| เชฟกระทะเหล็ก อาหารเอเชีย แนวผสมผสาน (Iron Chef Asian Twist)
| align="center" | 28
| align="center" | 70.0%
|-
| {{colorbox|#D90083}} ธนัญญา วิลคินซัน (ไก่)
| เชฟกระทะเหล็ก อาหารหวาน (Iron Chef Dessert)
| align="center" | 33
| align="center" | 54.7%
|-
|{{colorbox|gray}} ธนินธร จันทรวรรณ (หนุ่ม)
| เชฟกระทะเหล็ก อาหารอิตาเลียน (Iron Chef Italian)
| align="center" | 6
| align="center" | 58.3%
|-
| {{colorbox|black}} ธรรมศักดิ์ ชูทอง (หน่อย)
| เชฟกระทะเหล็ก อาหารยุโรป (Iron Chef European)
| align="center" | 5
| align="center" | 87.0%
|-
| {{colorbox|#FFC813}} ชัยเทพ ภัทรพรไพศาล (มิสเตอร์ ลี)
| เชฟกระทะเหล็ก อาหารจีน (Iron Chef Chinese) (I)
| align = "center"| 1
| align = "center"| 50.0%
|-
| {{colorbox|#FFC813}} เฮง ชุง ไล (ปีเตอร์ ไล)
| เชฟกระทะเหล็ก อาหารจีน (Iron Chef Chinese) (II)
| align="center" | 1
4,216

การแก้ไข