ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

|8= 8. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|9= 9. [[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
|10= 10. [[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
|11= 11. [[หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา]]
|12= 12. พระยาสมุทบุรานุรักษ์ (เกิด)
|14= 14. หลวงมหามนเทียร (จุ้ย)
|15= 15. นุ่ม
|16= 16. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
|17= 17. [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
|18= 18. [[เงิน แซ่ตัน]]
|19= 19. [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์พี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์]]
|20= 20. [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|21= 21. เจ้าจอมมารดาทรัพย์
ผู้ใช้นิรนาม