ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มวล"

ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4508:3C62:214D:716B:A349:6F6C (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย PointlessUsername
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4508:3C62:214D:716B:A349:6F6C (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย PointlessUsername)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
[{{ต้องการอ้างอิง}] อาแว}
{{ความหมายอื่น||มวล.|มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์}}
{{กลศาสตร์ดั้งเดิม}}