ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระประวัติ ==
พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 11 ขึ้น 8 ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. 1251 ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2432 เป็นพระราชธิดาลำดับที่ 73 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวที่ประสูติแต่[[เจ้าดารารัศมี พระราชชายา]] ที่ขณะนั้นยังมีตำแหน่งเป็นพระสนม<ref name="ศิลปวัฒนธรรม"/> ทั้งนี้พระมารดาเป็นพระธิดาคนองค์เล็กใน[[พระเจ้าอินทวิชยานนท์]] เจ้าประเทศราชผู้ครองนครเชียงใหม่ที่ประสูติแต่[[เจ้าทิพเกสร]] ที่ต่อมาเข้ามารับราชการฝ่ายในที่ราชสำนักกรุงเทพฯ
<ref>{{cite web |url=http://www.sri.cmu.ac.th/~maeyinglanna/main2/main13.php|title=แม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร) ผู้ฉลาดหลักแหลม และมีปฏิภาณเป็นเลิศ|author=|date=|work= |publisher=แม่ญิงล้านนา|accessdate=28 ตุลาคม 2556}}</ref>
 
49

การแก้ไข