ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox royalty
|name = สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ<br>เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
|image = Princess Galyani Vadhanaไฟล์:PR01Q40.jpg
|dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
|birth_date = {{วันเกิด|2466|5|6}}
353

การแก้ไข