ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอดส์"

....
(....)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{ล้าสมัย}}
{{เก็บกวาด}}
{{Infobox medical condition (new)
| name = การติดเชื้อเอชไอวี/<br>กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม<br><small>(HIV/AIDS)</small>
| image = Red_Ribbon.svg
| image_size = 220px
| caption = ริบบิ้นสีแดง สัญลักษณ์ของกลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
| alt = A red ribbon in the shape of a bow
| field = [[Infectious disease (medical specialty)|Infectious disease]]
| synonyms = HIV disease, HIV infection<ref name=AIDS2010GOV>{{cite web|title=What Are HIV and AIDS? {{!}} HIV.gov|url=https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-aids/what-are-hiv-and-aids|website=www.hiv.gov|publisher=U.S. Department of Health and Human Services (HHS)|accessdate=10 September 2017|language=en}}</ref><ref name=M121>Mandell, Bennett, and Dolan (2010). Chapter 121.</ref><ref name=AETC-staging>{{cite web|title=HIV Classification: CDC and WHO Staging Systems {{!}} AIDS Education and Training Centers National Coordinating Resource Center (AETC NCRC)|url=https://aidsetc.org/guide/hiv-classification-cdc-and-who-staging-systems|website=aidsetc.org|publisher=AIDS Education and Training Center Program|accessdate=10 September 2017|language=en}}</ref>
| symptoms = '''ระยะเริ่มต้น''': อาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่<ref name=WHO2015Fact/><br />'''ระยะหลัง''': [[ต่อมน้ำเหลืองโต]], ไข้, น้ำหนักลด<ref name=WHO2015Fact/>
| complications = [[การติดเชื้อฉวยโอกาส]], [[เนื้องอก]]<ref name=WHO2015Fact/>
| onset =
| duration = ระยะยาว<ref name=WHO2015Fact/>
| causes = ไวรัส[[เอชไอวี]]<ref name=WHO2015Fact/>
| risks = ติดจากเลือด เพศสัมพันธ์ และผ่านมารดา<ref name=WHO2015Fact/>
| diagnosis = การตรวจเลือด<ref name=WHO2015Fact/>
| differential =
| prevention = [[Safe sex]], [[needle exchange]], [[male circumcision]]<ref name=WHO2015Fact/>
| treatment = [[Antiretroviral therapy]]<ref name=WHO2015Fact/>
| medication =
| prognosis = อายุขัยใกล้เคียงคนปกติเมื่อได้รับการรักษา<ref name=CDC21015Bas/><ref name=UN2012Vac/>
| frequency = 1.8 million new cases (2016)<ref name=UN2017/><br/>36.7 million living with HIV (2016)<ref name=UN2017>{{cite web|title=Global summary of the AIDS epidemic 2016|url=http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_2017_core-epidemiology-slides_en.pdf|website=UNAIDS|publisher=UNAIDS|accessdate=10 September 2017|date=June 2017}}</ref>
| deaths = 1.0 million (2016)<ref name=UN2017/>
}}
{| style="float: right; clear:right; margin: 0 0 0.5em 1em; padding: 0.5em; background: #fffff4; border: 1px solid #ddb; width: 250px; font-size:90%;"
|-
|
|รายการตัวย่อที่ใช้ในบทความนี้<br />
AIDS: acquired immunodeficiency syndrome<br />
HIV: [[HIV|human immunodeficiency virus]]<br />
CD4+: [[T helper cell|CD4+ T helper cells]] <br />
CCR5: [[CCR5|Chemokine (C-C motif) receptor 5]]<br />
CDC: [[Centers for Disease Control and Prevention]]<br />
WHO: [[World Health Organization]]<br />
PCP: [[Pneumocystis pneumonia]]<br />
TB: [[Tuberculosis]]<br />
MTCT: mother-to-child transmission<br />
HAART: [[Antiretroviral drug|highly active antiretroviral therapy]]<br />
STI/STD: [[Sexually transmitted disease|sexually transmitted infection]]/disease
|}
<br />
'''เอดส์''' หรือ '''กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม'''<ref name=royin>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน]. เรียกข้อมูลวันที่ [[19 กุมภาพันธ์|19 กพ.]] [[พ.ศ. 2552|2552]].</ref> (acquired immunodeficiency syndrome - AIDS)เป็นโรคของ[[ระบบภูมิคุ้มกัน]]ของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ[[ไวรัส]][[เอชไอวี]] (human immunodeficiency virus, HIV) ทำให้ผู้ป่วย[[immunodeficiency|มีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง]] เสี่ยงต่อ[[การติดเชื้อฉวยโอกาส]]และการเกิด[[เนื้องอก]]บางชนิด เชื้อไวรัสเอชไอวีติดต่อผ่านทางการสัมผัสของ[[เยื่อเมือก]]หรือการสัมผัส[[สารคัดหลั่ง]]ซึ่งมีเชื้อ เช่น [[เลือด]] [[น้ำอสุจิ]] [[Vaginal lubrication|น้ำหล่อลื่นในช่องคลอด]] [[Pre-ejaculate|น้ำหลั่งก่อนการหลั่งอสุจิ]] และ[[นมแม่|นมมารดา]] อาจติดต่อผ่าน[[เพศสัมพันธ์]]ไม่ว่าจะเป็นทาง[[ช่องคลอด]] หรือ[[ทวารหนัก]] หรือ[[ช่องปาก]], [[การรับเลือด]], การใช้[[เข็มฉีดยา]]ที่ปนเปื้อน, ติดต่อจากแม่สู่ลูกขณะ[[ตั้งครรภ์]] [[คลอด]] [[การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่|ให้นม]] หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ ดังกล่าว
 
ปัจจุบันมี[[การระบาด]]ของเอดส์ไป[[pandemic|ทั่วโลก]] [[องค์การอนามัยโลก]]ได้ประมาณไว้เมื่อ พ.ศ. 2552 ว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อยู่ประมาณ 33.3 ล้านคนทั่วโลก โดยแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 2.6 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ปีละ 1.8 ล้านคน องค์กร [[UNAIDS]] ประมาณไว้เมื่อ พ.ศ. 2550 ว่ามีผู้ป่วยเอดส์ในปีดังกล่าว 33.2 ล้านคนทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ 2.1 ล้านคน เป็นเด็ก 330,000 คน และ 76% ของผู้เสียชีวิตเป็นชาวแอฟริกาเขตใต้ทะเลยทรายซาฮารา รายงาน พ.ศ. 2552 ของ UNAIDS ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกแล้ว 60 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว 25 ล้านคน เฉพาะในแอฟริกาใต้ที่เดียวมีเด็กทีต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะบิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ 14 ล้านคน นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด
 
[[การศึกษาวิจัยทางพันธุศาสตร์]]ชี้ว่าเชื้อไวรัสเอชไอวีมีถิ่นกำเนิดมาจากแอฟริกากลางตะวันตกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โรคเอดส์เป็นที่รู้จักครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาโดย[[Centers for Disease Control and Prevention|ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค]] (CDC) ใน ค.ศ. 1981 ส่วนสาเหตุของโรคและเชื้อไวรัสเอชไอวีนั้นค้นพบในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1980
 
ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถชะลอการดำเนินโรคได้ แต่ยังไม่มีหนทางรักษาให้หายขาด ไม่มี[[วัคซีน]]ป้องกัน [[antiretroviral|ยาต้านไวรัส]]สามารถลด[[morality|อัตราการตาย]]และ[[morbidity|ภาวะทุพพลภาพ]]ได้ดี แต่ยาเหล่านี้ยังมีราคาแพง
 
== ความหมายของเอดส์ ==
ผู้ใช้นิรนาม