ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์''' เป็นพระที่นั่งขนาดเล็ก ตั้งอยู่ภายใน[[พระราชวังหลวง]] ในยุคที่[[กรุงศรีอยุธยา]]เป็นราชธานี สร้างขึ้นโดย [[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง|สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]แห่ง[[ราชวงศ์ปราสาททอง]] ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นสำหรับใช้เป็นที่ประทับและสำราญพระราชหฤทัย โดยสร้างเป็นปราสาทจตุรมุขอยู่บนเกาะ ขนาดขื่อกว้าง 6 เมตร สูง 40 เมตร มีเครื่องยอด 9 ชั้น มีพรหมพักตร์ มีฉัตรและหลังคามุงด้วยกระเบื้องดีบุก มีสระน้ำล้อมรอบ ด้านหลังพระที่นั่งมีสระเลี้ยง[[ปลาเงินปลาทอง]] เรียกว่าอ่างแก้ว ภายในอ่างก่อเป็นภูเขาและทำน้ำพุ ตั้งอยู่ท้ายพระราชวังหลวง ระหว่างพระมหาปราสาท 3 องค์ คือ [[พระที่นั่งวิหารสมเด็จ]] [[พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท]] และ[[พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์]]
ชาวบ้านนิยมเรียกพระที่นั่งองค์นี้ว่าพระที่นั่งท้ายสระ สมเด็จพระเพทราชาโปรดที่จะเสด็จมาโปรยข้าวตอกให้ปลา ต่อมา[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]] (เจ้าฟ้าเพชร) โปรดประทับที่พระที่นั่งองค์นี้ด้วยเช่นกัน จนเป็นที่มาของพระนามเรียกขานพระองค์
 
ชาวบ้านนิยมเรียกพระที่นั่งองค์นี้ว่าพระที่นั่งท้ายสระ สมเด็จพระเพทราชาโปรดที่จะเสด็จมาโปรยข้าวตอกให้ปลา ต่อมา[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]] (เจ้าฟ้าเพชร) โปรดประทับที่พระที่นั่งองค์นี้ด้วยเช่นกัน จนเป็นที่มาของพระนามเรียกขานพระองค์
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม