ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:แอนดรอยด์/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(การเดินทางไปไม่กลับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
 
การเดินทางไปไม่กลับ
{| class="wikitable"
|
|}
[๑๘๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ชีวิตนี้น้อยหนอ มนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปี แม้หากว่ามนุษย์ใดย่อม
30

การแก้ไข