ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าธำรงสิริ ศรีธวัช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== โอรส - ธิดา ==
หม่อมเอื้อน ศรีธวัช ณ อยุธยา (สกุลเดิม : บุนนาค) ธิดาพระยาทรงสุรเดช
หม่อมเอื้อน
* ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์ธชานุชาติ ศรีธวัช
* ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์หญิงอ่องศรี ศรีธวัช (ลดาวัลย์)
* ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์หญิงอิลา ศรีธวัช (พิบูลนครินทร์)
 
หม่อมสาย ศรีธวัช ณ อยุธยา (สกุลเดิม : สิงหสุวิช)
* หม่อมราชวงศ์ธวัลธวัช ศรีธวัช (ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 9 ปี)<ref name=":0">หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงพศหม่อมสาย ศรีธวัช ณ อยุธยา</ref>
* น.อ. นายแพทย์ ม.ร.ว.ไกรธวัช ศรีธวัช ร.น.
*หม่อมราชวงศ์สุทธสิริ ศรีธวัช (ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 23 ปี)<ref name=":0" />
* ม.ร.ว.อวยศรี ศรีธวัช
*..ว.สุรธวัชนายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ไกรธวัช ศรีธวัช ร.น.
* ม.ร.ว.ชยธวัชหม่อมราชวงศ์หญิงอวยศรี ศรีธวัช
*หม่อมราชวงศ์สุทธิธวัช ศรีธวัช (ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 3 เดือน)<ref name=":0" />
* ม.ร.ว.ทวีธวัช ศรีธวัช
* ม.ร.ว.สุขศรีหม่อมราชวงศ์สุรธวัช ศรีธวัช (ศาลิคุปต์)
* หม่อมราชวงศ์ชยธวัช ศรีธวัช
* ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์ทวีธวัช ศรีธวัช
* หม่อมราชวงศ์หญิงสุขศรี ศรีธวัช (ศาลิคุปต์)
 
=เครื่องราชอิสริยาภรณ์=
556

การแก้ไข