ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
 
* [[หม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์]] เป็นบุตรคนใหญ่ มารดาคือ หม่อมพริ้ง เป็นราชนิกุลสายบางช้าง ได้เป็นจมื่นศรีสรรักษ์ ในรัชกาลที่ 5 (เรียกกันว่าคุณพระนายศรีเล็ก) และเป็นหม่อมที่โปรดเกล้าพระราชทานมีปรากฏในหนังสือราชนิกุลสายบางช้าง หม่อมราชวงศ์เล็กมีภรรยา 4 คน คือ 1.หม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง นพวงศ์ (เดิมคือหม่อมราชวงศ์หญิงแจ่มแจ้ง นพวงศ์) ธิดาใน[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์]] 2.เจ้านางแก่นคำ (เจ้าลาวแห่งเมืองหลวงพระบาง) 3.ไม่ปรากฏนาม 4.ไม่ปรากฏนาม มีบุตรธิดา ดังนี้<ref>หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์</ref>
**หม่อมหลวงพัวพัน ศิริวงศ์ ธิดาในหม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง ชื่อพัวพันนี้เป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจาก[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5]] ทรงนัยว่าเป็นพระสัมพันธญาติอันสนิทใกล้ชิดในพระองค์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ หม่อมราชวงศ์เล็กเป็นหลานใน[[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]] พระราชมารดาขอองพระองค์ของพระองค์ ส่วนหม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้งก็เป็นหลานใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส|พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส]] พระเชษฐาของพระองค์ โดยหม่อมหลวงพัวพันสมรสกับ[[หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์]] มีธิดา 1 คน
**หม่อมหลวงสงวน ศิริวงศ์ ธิดาในเจ้านางแก่นคำ
**หม่อมหลวงรำจวน ศิริวงศ์ ธิดาในเจ้านางแก่นคำ
556

การแก้ไข