ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
ทรงมีชายา คือ หม่อมเจ้าหญิงสนิทถนอม ศิริวงศ์ (ราชสกุล : สนิทวงศ์ ) พระธิดาใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท]] และทรงมีหม่อมอีกหลายท่าน โดยทรงมีบุตรธิดาที่เกิดจากชายาและหม่อมต่างๆเท่าที่ทราบ คือ
 
* [[หม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์|หม่อมราชวงศ์เล็ก]] เป็นบุตรคนใหญ่ มารดาคือ หม่อมพริ้ง เป็นราชนิกุลสายบางช้าง ได้เป็นจมื่นศรีสรรักษ์ ในรัชกาลที่ 5 (เรียกกันว่าคุณพระนายศรีเล็ก) และเป็นหม่อมที่โปรดเกล้าพระราชทานมีปรากฏในหนังสือราชนิกุลสายบางช้าง หม่อมราชวงศ์เล็กมีภรรยา 4 คน คือ 1.หม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง นพวงศ์ (เดิมคือหม่อมราชวงศ์หญิงแจ่มแจ่ง นพวงศ์) ธิดาใน[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์]] 2.เจ้านางแก่นคำ (เจ้าลาวแห่งเมืองหลวงพระบาง) 3.ไม่ปรากฏนาม 4.ไม่ปรากฏนาม มีบุตรธิดา ดังนี้<ref>หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์</ref>
**หม่อมหลวงพัวพัน ศิริวงศ์ ธิดาในหม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง ชื่อพัวพันนี้เป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจาก[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5]] ทรงนัยว่าเป็นพระสัมพันธญาติอันสนิทใกล้ชิดในพระองค์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ หม่อมราชวงศ์เล็กเป็นหลานใน[[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]] พระราชมารดาขอองพระองค์ ส่วนหม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้งก็เป็นหลานใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส|พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส]] พระเชษฐาของพระองค์ โดยหม่อมหลวงพัวพันสมรสกับ[[หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์]] มีธิดา 1 คน
* หม่อมราชวงศ์โนรี มารดาคือ หม่อมหุ่น ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้มีศักดิ์เป็นหม่อมอนิรุธเทวา ศักดิ์หม่อมราชนิกุลในรัชกาลที่ 5 ภายหลังได้เป็นหลวงฤทธิ์นายเวร ข้าราชการกรมมหาดเล็ก
**หม่อมหลวงสงวน ศิริวงศ์ ธิดาในเจ้านางแก่นคำ
* หม่อมราชวงศ์หญิงปลื้ม มารดาคือ หม่อมหุ่น ได้รับโปรดเกล้าฯจาก[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]พระราชทานเป็นสะใภ้หลวง ชายาใน[[สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]]
**หม่อมหลวงรำจวน ศิริวงศ์ ธิดาในเจ้านางแก่นคำ
* หม่อมราชวงศ์สมพูน มารดาคือ หม่อมเจ้าหญิงสนิท
**หม่อมหลวงสุภาพ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 3
* หม่อมราชวงศ์หญิงมัจฉา
**หม่อมหลวงถวิล ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 3
* หม่อมราชวงศ์หญิงสร้อย
**หม่อมหลวงดรุณ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 3
* หม่อมราชวงศ์ลังกะวาต
**หม่อมหลวงโอภาส ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 3
* หม่อมราชวงศ์หยุด
**หม่อมหลวงจรัส ศิริวงศ์ ธิดาในภรรยาคนที่ 3
**หม่อมหลวงแฉล้ม ศิริวงศ์ ธิดาในภรรยาคนที่ 4
**หม่อมหลวงนระทิพ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 4
**หม่อมหลวงปราโมทย์ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 4
**หม่อมหลวงประดิษฐ์ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 4
* หม่อมราชวงศ์โนรี ศิริวงศ์ มารดาคือ หม่อมหุ่น ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้มีศักดิ์เป็นหม่อมอนิรุธเทวา ศักดิ์หม่อมราชนิกุลในรัชกาลที่ 5 ภายหลังได้เป็นหลวงฤทธิ์นายเวร ข้าราชการกรมมหาดเล็ก
* หม่อมราชวงศ์หญิงปลื้ม ศิริวงศ์ มารดาคือ หม่อมหุ่น ได้รับโปรดเกล้าฯจาก[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]พระราชทานให้เป็นสะใภ้หลวง ชายาใน[[สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]] มีพระธิดา 1 องค์ คือ
**[[หม่อมเจ้าปลื้มจิตร จิตรพงศ์|หม่อมเจ้าหญิงปลื้มจิตร จิตรพงศ์]]
* หม่อมราชวงศ์สมพูน ศิริวงศ์ มารดาคือ หม่อมเจ้าหญิงสนิท
* หม่อมราชวงศ์หญิงมัจฉา ศิริวงศ์
* หม่อมราชวงศ์หญิงสร้อย ศิริวงศ์
* หม่อมราชวงศ์ลังกะวาต ศิริวงศ์
* หม่อมราชวงศ์หยุด ศิริวงศ์
 
== ราชตระกูล ==
556

การแก้ไข