ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
## หม่อมราชวงศ์พงษ์พันธุ์ สุทัศนีย์
## หม่อมราชวงศ์สานิตย์ สุทัศนีย์
# '''หม่อมเจ้าวงศ์พงศ์พัฒนาวรพงศ์พัฒนา สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (ประสูติ พ.ศ.2442) มีธิดา คือ
## หม่อมราชวงศ์หญิงศรีวรพงศ์ สุทัศนีย์
# '''หม่อมเจ้าหญิงดาราจรัศ สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (ประสูติ พ.ศ.2452)
561

การแก้ไข