ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
#*** เจ้าหญิงแก้วมาเมือง ณ ลำพูน
#*** เจ้าหญิงหล้า ณ ลำพูน สมรสกับเจ้าน้อยจิตตะ ณ ลำพูน ภายหลังสมรสกับเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์ (น้อยพุทธวงศ์ ณ เชียงใหม่) เจ้าราชสัมพันธ์วงศ์นครลำพูน
#* หม่อมเจ้ากระจ่าง อิศรเสนา ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงเลื่อน เกสรา พระธิดาใน[[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ์]] มีบุตรธิดา คือ
#** หม่อมราชวงศ์หญิงนาฏ อิศรเสนา
#** พระไชยบูรณ์ (หม่อมราชวงศ์สังกวาศ อิศรเสนา)
561

การแก้ไข